Szkolenia w 2015r w COSPS BHP

CENTRALNY OŚRODEK SZKOLENIA PRACOWNIKÓW SŁUZBY BHP W KALISZU
PLAN SZKOLEŃ NA I półrocze 2015 ROK


1. 25 Luty 2015 r.- „Służba bhp, a przepisy o ochronie danych osobowych.”- seminarium. Koszt 100 zł członkowie OSPSBHP, pozostali 130 zł


2. 5 Marzec 2015 r.- „ Wymagania dotyczące ochrony środowiska w przedsiębiorstwach.”- szkolenie kierowane do pracowników służby bhp.
Koszt 100 zł członkowie OSPSBHP, pozostali 130 zł


3. Marzec 2015 r. – „Zagadnienia pierwszej pomocy w realizacji okresowych szkoleń bhp”- szkolenie dedykowane dla pracownikom służby bhp omawiające postępowanie w razie wypadku oraz podstawy udzielania pierwszej pomocy w programie okresowych szkoleń bhp. (uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w postaci książek i wzorcowych prezentacji oraz instrukcji do wykorzystania podczas prowadzenia szkoleń)Koszt 100 zł członkowie OSPSBHP, pozostali 130 zł


4. 24-27 Marzec 2015 r. - Szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp. Szkolenie 4 dniowe Koszt 350 zł członkowie OSPSBHP, pozostali 500 zł


5. Kwiecień 2015 r. – „Zagadnienia pierwszej pomocy w realizacji okresowych szkoleń bhp”- szkolenie dedykowane dla pracownikom służby bhp omawiające postępowanie w razie wypadku oraz podstawy udzielania pierwszej pomocy w programie okresowych szkoleń bhp. (uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w postaci książek i wzorcowych prezentacji oraz instrukcji do wykorzystania podczas prowadzenia szkoleń) Koszt 100 zł członkowie OSPSBHP, pozostali 130 zł


6. Maj 2015 r. – „Ocena ryzyka zawodowego w praktyce- warsztaty.” szkolenie 2 dniowe Koszt 400 zł


7. Czerwiec 2015 r - Szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp – szkolenie 4 dniowe wyjazdowe. Miejsce i koszt zostanie podany w późniejszym terminie.


8. Czerwiec 2015 r.- „Służba bhp, a przepisy o ochronie danych osobowych.”- seminarium
Koszt 100 zł członkowie OSPSBHP, pozostali 130 zł