III Kongres BHP w Warszawie - 2

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Zaprasza na

III KONGRES SŁUŻBY BHP

MIEJSCE

Politechnika Warszawska, ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Sala konferencyjna 2.5 II piętro

 

CZAS

18 września 2014 roku w godz. 9:00 - 15:30

19 września 2014 roku w godz. 8:30 - 15:30

 

KOSZTY

Dwudniowy udział w Kongresie, materiały szkoleniowe,

serwis kawowy, zaświadczenie.

- 50.00 zł brutto /członkowie  OSPS BHP

- 100.00 zł brutto /osoby niezrzeszone

 

Uroczysta kolacja

 

Restauracja "PLIKARO"

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, ul. Bobrowiecka 9; 00-728 Warszawa

- 100.00 zł brutto

 

NOCLEGI

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, ul. Bobrowiecka 9; 00-728 Warszawa;

brutto ze śniadaniem

brutto ze śniadaniem

email: recepcja@centrumkonferencyjne.com.pl, tel. 22 599 22 01

- nocleg w pokoju 1 os. 165,00 zł

- nocleg w pokoju 2 os. 180,00 zł

- na hasło „BHP”

 

Karta zgłoszenia: http://www.ospsbhp.pl/uploads/editor/Karta%20zgłoszenia%20III%20Kongres%20Służby%20BHP(1).doc

należy przesłać do dnia 12 września 2014  na adres email:

mariola.srubarczyk@ospsbhp.pl

 

 

I DZIEŃ – WIZERUNEK PRACOWNIKA SŁUŻBY BHP

 

9:00 - 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 - 10:05 Powitanie uczestników Kongresu

10:05 - 10:10 Otwarcie Kongresu

Zbigniew Żurek - ROP przy Sejmie RP

10:10 - 10:45 Funkcjonowanie służby BHP w świetle kontroli PIP

Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy

10:45 - 11:05 Pracownik służby BHP to tez ergonomista

Prof. Ewa Górska - Politechnika Warszawska

11:05 - 11:25 Służba BHP liderem w kształtowaniu bezpiecznych zachowań w środowisku pracy

Przedstawiciel Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

11:25 - 11:45 Rola służby BHP w upowszechnianiu wyników badan z zakresu ochrony człowieka w środowisku pracy

Alfred Brzozowski - CIOP-PIB

11:45 - 12:00 Partnerstwo Służb BHP i Społecznych Inspektorów Pracy

Stanisław Stolorz - ROP przy Sejmie RP

12:00 - 12:30 Przerwa kawowa

12:30 - 12:55 System wartości i etyka jako nadrzędny element bezpieczeństwa pracy odpowiedzialnego pracodawcy XXI wieku.

Elżbieta Maria Komorowska - Couch psychologii zachowań

12:55 - 13:20 Komunikacja na rzecz bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach

- informacyjna kampania społeczna 2014

Agnieszka Szczygielska - CIOP-PIB

13:20 - 13:40 Służba BHP doradca i partner pracowników

Renata Górna - przedstawiciel OPZZ, członek ROP przy Sejm RP

13:40 - 14:00 Rola służby BHP w rozwoju firmy - wysoki poziom bezpieczeństwa

atutem przedsiębiorcy

Porozumienie dla bezpieczenstwa w budownictwie

14:00 - 15:00 Prezentacje wystawców

15:00 - 15:30 Dyskusja i podsumowanie I dnia

 

II DZIEŃ – DIALOG I DOBRA PRAKTYKI BHP

9:00 - 09:05 Otwarcie II Dnia Kongresu

9:05 - 10:05 Prezentacje wystawców

10:05 - 10:25 Dialog społeczny na rzecz bezpieczeństwa pracy

Zbigniew Janowski - ZZ Budowlani/ ROP przy Sejmie RP

10:25 - 10:50 Pracownik służby BHP jako popularyzator ergonomii w zakładzie pracy

I Panel dyskusyjny - Polskie Towarzystwo Ergonomiczne

10:50 - 11:15 Samorząd zawodowy służby BHP - szansa na poprawe bezpieczenstwa pracy

II Panel dyskusyjny - Organizacje skupiające służbę bhp

11:15 - 11:50 Etyczna odpowiedzialność związana z emocjonalnym zdrowiem pracownika w czasach zmian w zapobieganiu ryzyku.

III Panel dyskusyjny - Elżbieta Maria Komorowska - Coach

11:50 - 12:05 Cykliczne spotkania integracyjne podnoszace świadomość bezpieczenstwa pracy

Jolanta Olechnowicz - EC Słupsk Spółka z o.o. w Słupsku

12:05 - 12:35 Przerwa kawowa

12:35 - 13:00 Rola mediów w kreowaniu wizerunku pracownika słuzby BHP

Przedstawiciele prasy branżowej

13:00 - 13:25 Jakość szkoleń w dziedzinie bhp

13:25 - 13:40 Koordynacja BHP na placu budowy - dobre praktyki generalnych wykonawców

Przedstawiciele branży budowlanej

13:40 - 14:00 Dobre praktyki BHP

Laureaci konkursu dobrych praktyk

14:00 - 15:00 Podsumowanie Kongresu - tezy i kierunki

 

 

III Kongres BHP w Warszawie - 1

ZARZĄD GŁÓWNY OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA

PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

00-043 Warszawa ul. Czackiego 3/5

Biuro Zarządu Głównego: 80-237 Gdańsk ul. Uphagena 28

Gdańsk, dnia 08.08.2014r.

L.dz. ZG/55/2014

Prezesi oddziałów OSPSBHP

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników

Służby BHP            

     Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP uprzejmie

zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w III Kongresie Służby BHP

pn. „W Służbie Bezpieczeństwa Pracy, który odbędzie się w dniach 18 – 19 września

2014 r. na terenie Politechniki Warszawskiej Wydział Samochodów i Maszyn Budowlanych

w Warszawie, ul. Narbutta 84.Uroczyste rozpoczęcie III Kongresu Służby BHP odbędzie się

18 września /czwartek/ o godzinie 10.00 W załączeniu przesyłam program kongresu

wraz z kartą zgłoszenia. Ponadto w pierwszym dniu III Kongresu – 18 września 2014 r.

odbędzie się uroczysta kolacja w restauracji „PLIKARO” w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym.

Koszt uczestnictwa wynosi 100,00 zł brutto. Osoby zainteresowane wzięciem udziału

w uroczystej kolacji proszone są o zaznaczenie tej informacji w karcie zgłoszenia i przesłanie

na adres e-mailowy: mariola.srubarczyk@ospsbhp.pl

Należną kwotę proszę wpłacić na konto ZG – Bank Pekao S.A 68 1240 1301 1111 0000 2578

5964 – w tytule wpisując: „Imię i nazwisko – Kongres/Kolacja 2014r.” najpóźniej

do 12 września 2014 r.

Organizatorzy zapewniają możliwość noclegu w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym,

które dysponuje bazą noclegową /www.centrumkonferencyjne.com.pl/. Rezerwacji noclegu

należy dokonać osobiście do dnia 12 września 2014 r. /piątek/ na adres email hotelu CKS:

recepcja@centrumkonferencje.com.pl lub telefonicznie 22/ 599 22 01 na hasło BHP.

Koszt noclegu dla uczestników Kongresu wynosi:

-nocleg w pokoju 1 osobowym/doba – 165,00 zł ze śniadaniem

-nocleg w pokoju 2 osobowym/doba – 180,00 zł (90,00 zł doba/os.) ze śniadaniem

Serdecznie zapraszam w imieniu Zarządu Głównego OSPSBHP.

Marek Nościusz 

Prezes ZG OSPSBHP

Proszę chętnych z oddziału Kaliskiego OSPS BHP na wyjazd na Kongres o informacje do prezesa Piotra Kaczmarka w celu zorganizowania wspólnego wyjazdu z naszego rejonu 

Bal Behapowca

Oddziały terenowe Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Kaliszu, Lesznie i Sieradzu z okazji Dnia Pracownika Służby BHPserdecznie zapraszają wszystkich naszych członków na

BAL BEHAPOWCA

który odbędzie się w dniu 10 października 2014 roku w Hotelu „Borowianka”

w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Limanowskiego 134. Rozpoczęcie balu o godzinie 19.00.

 

Koszt balu wynosi 95,00 złotych za jedną osobę (obiadokolacja, zimny bufet, napoje, DJ), Koszt noclegu wynosi 60,00 złotych za jedną osobę (parking, TV, internet), Koszt śniadania wynosi 20,00 złotych za jedną osobę (szwedzki stół - od godz. 7.00 do 10.30)

 Zgłoszenia (na druku zamieszczonym poniżej) i wpłaty do dnia 30 września 2014 roku przyjmuje:

Piotr Kaczmarek – Prezes OSPSBHP w Kaliszu, ul. Górnośląska 56 ,

tel. kom. 609 519 839, fax. 62 753 45 30, e-mail: cos@ospsbhp.com.pl

 

Wpłaty należy dokonać na konto bankowe OSPSBHP oddział Kalisz, siedziba: Ostrów

Wielkopolski, ul. Grabowska 29, BZ WBK, nr 07 1090 1160 0000 0000 1602 3400

z dopiskiem –„Bal Behapowca” 10.10.2014 roku.


Karta zgłoszeniowa „BAL BEHAPOWCA 10.10.2014 R.”

…………………………………………………………………………………………….. oddział: ...…………………………………………….

                                          Imię i nazwisko

………………………………………………………………         ……………………………………………………………………… 

                        Numer telefonu                                                 adres email          

 

Zgłaszam swój udział w „Balu Behapowca” w dniu 10 października 2014 r. Potwierdzam

dokonanie wpłaty w wysokości …………………………………. Na konto bankowe oddziału

OSPSBHP w Kaliszu.

1. *Proszę o rezerwację noclegu tak/nie

2. *Proszę o rezerwację noclegu wraz z śniadaniem tak/nie

                                                                                                                   …………………………………………………………

                                                                                                                                        Data i podpis

Niniejsze zgłoszenie należy przesłać drogą pocztową na adres: Piotr Kaczmarek, 62-800 Kalisz, ul. Górnośląska 56, faksem: 62 753 45 30, lub pocztą

elektroniczną na adres e-mail: cos@ospsbhp.com.pl.

*Niepotrzebne skreślić

 

 

 

Zaproszenie na seminarium

 

Kalisz, dnia 29 lipiec 2014 r.

Szanowny: Prezes, Dyrektor, Właściciel

ZAPROSZENIE

Kaliski oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP zaprasza zakładowe służby BHP - członków oddziału kaliskiego na bezpłatne seminarium

pt. „ZMIANY W PRAWIE dot. SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH W ZAKŁADACH – wymogi organów nadzorujących i kontrolnych”

które odbędzie się w dniu 10 września 2014 r.

w godzinach 9.00 – 14.00.

Celem seminarium jest przybliżenie problematyki związanej ze zmianami w przepisach prawa oraz zapoznanie z wymogami formalno-prawnymi organów nadzorujących i kontrolnych.

Seminarium odbędzie się w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Grabowskiej 29.

Harmonogram spotkania:

9.00 – 9.15 - Otwarcie spotkania – kier. oddział PIP, Prezes o/OSPSBHP

9.15 – 9.30 - Omówienie uroczystości III Kongresu Służby BHP w Warszawie

            9.30 - Rozpoczęcie seminarium

9.30 – 10.30 - Wykład Katarzyna Franikowska cz.1

10.30 – 10.45 - Przerwa kawowa

10.45 – 11.45 - Wykład Katarzyna Franikowska cz.2

              11.55 - Przerwa

11.55 – 12.40 - Przedstawiciel Inspekcji Sanitarnej - wymogi organów

                            nadzorujących i kontrolnych

12.40 – 13.20 - Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy - wymogi organów

                             nadzorujących i kontrolnych

13.20 – 13.50 - Przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej - wymogi organów

                            nadzorujących i kontrolnych

13.50 – 14.00 - Zakończenie seminarium i wydanie zaświadczeń

* Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: cos1@ospsbhp.com.pl

 

Z poważaniem

PREZES ODDZIAŁU