Zaproszenie na Seminarium 30.11.14

                                                                                                                                                                         Kalisz, dnia 30 listopada 2014 r.
                                                                                                     Pracownicy służb BHP południowej wielkopolski
                                                                                                          ZAPROSZENIE
Kaliski oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP zaprasza zakładowe służby BHP - członków oddziału kaliskiego na spotkanie seminaryjno - opłatkowe pt:
„Regulacje prawne- posiłki regeneracyjne w zakładach pracy”
które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2014 r.
w godzinach 14.00 – 16.00.
Celem seminarium jest przypomnienie uregulowań prawnych i zwrócenie uwagi pracownikom służby BHP na zasadność przyznawania i wydawania posiłków regeneracyjnych, przybliżenie metod oceny stanowisk kwalifikowanych do wydawania w/w posiłków oraz konsekwencje prawne z tym związane.
Spotkanie odbędzie się w ośrodku „Górecznik Turus” przy ul. Wrocławskiej 7 w Antoninie, 63-421 Przygodzice.
Harmonogram spotkania:
14.00 –14.05 - Otwarcie spotkania – Prezes o/OSPSBHP
14.05 –14.15 - Omówienie spraw bieżących
14.15 - Rozpoczęcie seminarium
14.15 – 14.45 - Zasady przydziału posiłków, metody obliczeń wydatku energetycznego,
14.45 – 15.15 – Przydział posiłków regeneracyjnych uregulowania prawne.
15.25 - Przerwa kawowa
15.25 – 16.00 – Dyskusja i wręczenie zaświadczeń
16.00 – 19.00 – Podsumowanie 2014 r. (poczęstunek - wigilia).

WAŻNE
* Koszt uczestnictwa dla członków w OSPSBHP 35,00 zł. dla osób niezrzeszonych 50,00 zł. Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia i potwierdzenie wpłaty proszę dokonać do 5 grudnia na adres e-mail: cos@ospsbhp.com.pl, lub piotrkaczmarek@interlis.pl
                                                                                                                                     Z poważaniem Prezes Oddziału Kaliskiego Piotr Kaczmarek