Seminarium w BOROWIANCE 28.10.2014r.

Kaliski oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP zaprasza zakładowe służby

BHP - członków oddziału kaliskiego na bezpłatne seminarium
Cz. I pt. Postępowanie powypadkowe – najczęstsze błędy w dokumentacji (przedstawiciel ZUS).
Cz. II pt. Upadki z wysokości i poślizgnięcia – przyczyny i profilaktyka (przedstawiciele PIP).
które odbędzie się w dniu 28 października 2014 r.
w godzinach 9.00 – 14.00.
Celem seminarium jest zwrócenie uwagi członkom zespołów powypadkowych na najczęstsze

nieprawidłowości w sporządzanej dokumentacji powypadkowej oraz omówienie przyczyn wypadków

spowodowanych poślizgnięciami i upadkami z wysokości.
Spotkanie odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 134 („BOROWIANKA” kompleks hotelowo - konferencyjny).
Harmonogram spotkania:
9.00 – 9.10 - Otwarcie spotkania – Prezes o/OSPSBHP
9.10 – 9.20 - Omówienie spraw bieżących
9.20 - Rozpoczęcie seminarium
9.30 – 11.00 - Przedstawiciel ZUS - Radosław Kukuła
11.15 – 11.35 - Dyskusja
11.55 - Przerwa kawowa
11.55 – 12.35 – Państwowa Inspekcja Pracy K. Twardowski
12.35 – 13.05 – Państwowa Inspekcja Pracy M. Dzielicki
13.05 – 13.50 – Dyskusja i podsumowanie seminarium
13.50 – 14.00 - Zakończenie seminarium i wydanie zaświadczeń
* Koszt uczestnictwa dla osób niezrzeszonych w OSPSBHP 20,000 zł. Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia i pytania do prowadzących proszę przesyłać na adres e-mail: cos@ospsbhp.com.pl

Planowane spotkania w 2014r.

 Spotkanie Wigilijne w okolicach Ostrzeszowa

Szczegółowe informacje przekażemy w późniejszym terminie