Seminarium 4.02.2015

Kalisz, dnia 22 stycznia 2015 r.


Szanowny: Prezes, Dyrektor, Właściciel


ZAPROSZENIE


Urząd Dozoru Technicznego w Ostrowie Wielkopolskim
i kaliski oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP
zaprasza zakładowe służby BHP - członków oddziału kaliskiego na
bezpłatne seminarium: „ Obowiązki pracodawcy w aspekcie bezpiecznej
eksploatacji urządzeń technicznych” seminarium odbędzie się 4 lutego
2015 r. w siedzibie UDT, Ostrów Wlkp. ul. J. Matejki 31.


Harmonogram spotkania:

8.15 – 8.30 - Rejestracja uczestników
8.30 – 10.00
· UDT jako Jednostka Inspekcyjna – ustawa o dozorze technicznym oraz
rozporządzenia wydane na jej podstawie
· Zasady zgłaszania urządzeń pod dozorowych do UDT, wymagania,
procedura, terminy, opłaty dla nowych urządzeń
· Zasady zgłaszania urządzeń pod dozorowych do UDT, wymagania,
procedura, terminy , opłaty dla starych urządzeń
· Naziemne zbiorniki dla małych stacji paliw w zakładach pracy,
wymagania, zgłoszenia, odbiory, procedury z tym związane
10.00 – 10.15 - Przerwa kawowa
10.15 – 10.45 - Sprawy organizacyjne OSPSBHP
· Sprawozdanie z działalności za rok 2014 oraz wybór delegatów o/Kalisz na
nową kadencje.
10.45 – 13.00
· Zmiany w przepisach dotyczących urządzeń pod dozorowych z roku 2014
i planowane w 2015 r.
· Przykłady nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń w
urządzeniach objętych dozorem technicznym podczas eksploatacji oraz
konserwacji
· UD-CERT jako jednostka Notyfikowana i certyfikacyjna – ocena zgodności,
ekspertyzy techniczne, certyfikacja
· Akademia UDT – działalność szkoleniowa
13.00 – 13.15 – Przerwa kawowa
13.15 – 14.15
· Środki do dekontaminacji środków chemicznych jako I pomoc dla człowieka w
razie wypadków przy pracy z udziałem substancji chemicznych - Edyta Gawek
14.15 – 14.25 - Zakończenie seminarium i wydanie zaświadczeń
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail: cos@ospsbhp.com.pl
przed seminarium do dnia 2 lutego, na podstawie zgłoszeń UDT wystawi
zaświadczenia.