Dzień 28 kwietnia dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Dzień 28 kwietnia został ustanowiony w 2003 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Data ta nie jest przypadkowa, bowiem od 1996 roku dzień ten obchodzony jest na świecie jako Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy. W 2001r natomiast Międzynarodowa Organizacja Pracy proklamowała go Światowym Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W tym dniu szczególna uwaga poświęcona jest pracy; podejmowane są działania promocyjne na rzecz popularyzacji pracy bezpiecznej oraz eliminowania postaw sprzyjających wypadkom przy pracy. Skutki lekceważenia norm bezpieczeństwa pracy są zazwyczaj tragiczne. W naszym kraju do zrobienia jest w tej dziedzinie bardzo dużo. Każdy wypadek zwłaszcza śmiertelny to dramat, łzy cierpienie. I zawsze pojawiają się pytania czy tak miało być? Czy można było dramatowi ludzkiemu zapobiec? Na ile poprawa organizacji pracy, osiągnięcia nauki i techniki mają skutecznie eliminować ze środowiska pracy śmierć i kalectwo? Czy zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy. W Polsce co roku ginie w wypadkach przy pracy około 500 osób, ciężkich uszkodzeń ciała doznaje około tysiąca osób. Liczby te od szeregu lat utrzymują się na podobnym, stanowczo za wysokim poziomie. Jednocześnie zbyt rzadko zajmujemy się tą problematyką. Tradycyjnie najbardziej niebezpieczne są budownictwo, przetwórstwo przemysłowe i górnictwo. Najwięcej chorób zawodowych występuje w leśnictwie, górnictwie i hutnictwie oraz w edukacji. To nie jest jednak pełny obraz problemu. Zabija nas również wszechobecny  stres, choroby cywilizacyjne i pośpiech. Rozwój techniki i różne wynalazki pomagają nam z jednej strony żyć a z drugiej strony wymagają coraz szybszego tempa pracy, zdobywania coraz większej wiedzy, doświadczeń i kwalifikacji. Nie wszyscy jesteśmy w stanie tym wyzwaniom sprostać. Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych ma nam te kwestie uzmysłowić i zmusić do zastanowienia się nad poprawą jakości naszego środowiska pracy. Śmierci i kalectwu można i trzeba zapobiegać. Za wszelka cenę należy budować dobry klimat w pracy oraz odrzucić zgubną pogoń za zyskiem. Oddział kaliski OSPS BHP działający na terenie południowej wielkopolski od wielu już lat stara się uczcić Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Wspólnie z Inspekcją Pracy z Ostrowa Wlkp organizowane są spotkania seminaryjne połączone ze zwiedzaniem dobrych zakładów pracy. Tak też było w 2013roku. Państwowa Inspekcja  Pracy  wspólnie z organizacjami pracującymi na rzecz bezpieczeństwa pracy, również z oddziałem kaliskim OSPSBHP, zorganizowała w firmie NESTLE Polska S.A. w Kaliszu  konferencje związaną z tym dniem. Występowali Goście z różnych organizacji, ale i przedstawiciele zakładów pracy którzy prezentowali dobre praktyki stosowane w zakładach pracy ograniczające znacznie wypadkowość. Firma NESTLE była laureatem ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej” Dlatego też mogła zaprezentować ciekawe  rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pracy. Mogliśmy zwiedzić kilka oddziałów tej firmy. Na zdjęciu poniżej uczestnicy tego spotkania.

Wycieczka na Litwę

Zarząd Główny OSPS BHP wspólnie z CIOP organizuje dla członków Stowarzyszenia wyjazd szkoleniowy do Republiki Litewskiej. Termin wyjazdu 10 – 13 lipca 2014r. Miejsce docelowe Druskienniki, Wilno, Troki/Wilna. Wyjazd organizują oddziały w Olsztynie, Pile i Katowicach. Są jeszcze wolne miejsca w oddziale w Pile. W programie szkoleniowym są wystąpienia przedstawicieli Głównej Inspekcji Pracy Republiki Litewskiej, Zarządu Głównego OSPS BHP oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy z Warszawy. Inne tematy to przykłady dobrych praktyk, forum liderów działających przy CIOP, rola sieci ekspertów i inne tematy. Orientacyjna cena 690zł. Szczegółów dotyczących wyjazdu można się dowiedzieć od prezesa oddziału w Pile  Pana Zygmunta Jelińskiego tel 509 159 954 lub od prezesa oddziału kaliskiego.