Bal Behapowca

Oddziały terenowe Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Kaliszu, Lesznie i Sieradzu z okazji Dnia Pracownika Służby BHPserdecznie zapraszają wszystkich naszych członków na

BAL BEHAPOWCA

który odbędzie się w dniu 10 października 2014 roku w Hotelu „Borowianka”

w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Limanowskiego 134. Rozpoczęcie balu o godzinie 19.00.

 

Koszt balu wynosi 95,00 złotych za jedną osobę (obiadokolacja, zimny bufet, napoje, DJ), Koszt noclegu wynosi 60,00 złotych za jedną osobę (parking, TV, internet), Koszt śniadania wynosi 20,00 złotych za jedną osobę (szwedzki stół - od godz. 7.00 do 10.30)

 Zgłoszenia (na druku zamieszczonym poniżej) i wpłaty do dnia 30 września 2014 roku przyjmuje:

Piotr Kaczmarek – Prezes OSPSBHP w Kaliszu, ul. Górnośląska 56 ,

tel. kom. 609 519 839, fax. 62 753 45 30, e-mail: cos@ospsbhp.com.pl

 

Wpłaty należy dokonać na konto bankowe OSPSBHP oddział Kalisz, siedziba: Ostrów

Wielkopolski, ul. Grabowska 29, BZ WBK, nr 07 1090 1160 0000 0000 1602 3400

z dopiskiem –„Bal Behapowca” 10.10.2014 roku.


Karta zgłoszeniowa „BAL BEHAPOWCA 10.10.2014 R.”

…………………………………………………………………………………………….. oddział: ...…………………………………………….

                                          Imię i nazwisko

………………………………………………………………         ……………………………………………………………………… 

                        Numer telefonu                                                 adres email          

 

Zgłaszam swój udział w „Balu Behapowca” w dniu 10 października 2014 r. Potwierdzam

dokonanie wpłaty w wysokości …………………………………. Na konto bankowe oddziału

OSPSBHP w Kaliszu.

1. *Proszę o rezerwację noclegu tak/nie

2. *Proszę o rezerwację noclegu wraz z śniadaniem tak/nie

                                                                                                                   …………………………………………………………

                                                                                                                                        Data i podpis

Niniejsze zgłoszenie należy przesłać drogą pocztową na adres: Piotr Kaczmarek, 62-800 Kalisz, ul. Górnośląska 56, faksem: 62 753 45 30, lub pocztą

elektroniczną na adres e-mail: cos@ospsbhp.com.pl.

*Niepotrzebne skreślić