Planowane spotkanie oddziału Kaliskiego OSPSBHP

Prezes oddziału Piotr Kaczmarek planuje zorganizować jeszcze w tym roku dwa spotkania   dla członków oddziału. W tym jedno wigilijne. Prezes prosi o ewentualne tematy które należało by omówić lub kogoś ważnego z branży behapowskiej zaprosić. Może ktoś z naszych członków chciałby pochwalić się przyzwoitym zakładem pracy.  Propozycje tematów lub problemów należy zgłaszać do prezesa lub członków zarządu oddziału.

Targi w Dusseldorfie

Oddział kaliski OSPSBHP  wraz z innymi organizacjami planuje wyjazd na targi A + A w Dusseldorfie /Niemcy / w dniach 26 – 29 października 2015r. Zainteresowani takim wspólnym wyjazdem oraz kosztami powinni się zgłosić do Prezesa oddziału Piotra Kaczmarka. Poniżej program wyjazdu

Program wizyty szkoleniowo-studyjnej „Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń dotyczących podnoszenia standardów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” we współpracy z Bundesarbeitsgemeinschaft für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (Basi) e.V.

26 – 29 października 2015 roku

26 października (poniedziałek)

Przejazd do Dusseldorfu (autokar)

21:00 Kolacja w miejscu zakwaterowania (37 km od Dusseldorf)

27 października (wtorek)

8:00 Śniadanie

9:00 Przejazd na teren Centrum Kongresowego Messe Dusseldorf

10:30 – 13:00 Udział w ceremonii otwarcia Targów A+A. Spotkanie z przedstawicielami Messe Dusseldorf (koordynuje przedstawiciel Messe Dusseldorf – p. Marek Chromnik).

13:00 – 14:00 Zwiedzanie Targów A+A z przewodnikiem zapewnionym przez Messe Dusseldorf (koordynuje przedstawiciel Messe Dusseldorf – p. Marek Chromnik).

14:00 – 15:00 Obiad

15:00 – 18:00 Samodzielne zwiedzanie Targów A+A

18:00 Przejazd do miejsca zakwaterowania

20:00 Uroczysta kolacja z udziałem z udziałem przedstawicieli Basi oraz organizacji członkowskich Basi.

28 października (środa)

7:00 Śniadanie

8:00 Przejazd na teren Centrum Kongresowego Messe Dusseldorf

9:30 – 12:30 Udział w sesji „Kultura prewencji” konferencji organizowanej przez Międzynarodową Organizację Pracy/ISSA/Basi: Challenges and Solutions in a Global Economy - global action for prevention.

12:30 – 13:30 Obiad

13:30 Przejazd do zakładów przemysłu przetwórczego zlokalizowanego w okolicy Dusseldorfu

14:30 – 18:00 Wizyta studyjna w zakładach. Sesja szkoleniowa służąca wymianie doświadczeń dotyczących podnoszenia standardów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z udziałem kierownictwa zakładów i przedstawicieli Basi (koordynuje p. Tamara Hammer, Basi).

18:00 Powrót do miejsca zakwaterowania

20:00 Kolacja z udziałem przedstawicieli Gesellschaft fur Versirugenschaft (GVG).

29 października (czwartek)

7:00 Śniadanie

8:00 Przejazd na teren Centrum Kongresowego Messe Dusseldorf. Zwiedzanie indywidualne Targów A+A do godziny 10:00.

10:15 – 12:30 Spotkanie z niemieckimi organizacjami bezpieczeństwa i ochrony pracy na zaproszenie profesora Ralfa Giercke wiceprzewodniczącego Executive Committee of the European Network of Safety and Health Professional Organisations (ENSHPO).

12:30 – 13:30 Obiad

13:30 Wyjazd do Polski.
Konkurs na hasło BHP

Warszawa, dnia 26 maja 2015r.

L.dz.11/2015

Członkowie Oddziałów

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP

Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu Głównego OSPSBHP zapraszam do udziału w konkursie na hasło przewodnie dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Hasło, które w kilku słowach opisze misję i cele Stowarzyszenia. Hasło powinno zawierać do 40 znaków. Celem konkursu jest wypracowanie hasła reklamowego, które w przyszłości będzie umieszczane na naszych pismach, stronach www oraz gadżetach OSPSBHP. W Konkursie mogą brać udział wszyscy członkowie OSPSBHP. Laureat konkursu otrzyma nagrodę rzeczową. Hasło podpisane imieniem i nazwiskiem oraz nazwą oddziału, do którego przynależy autor, należy przesłać w wersji elektronicznej do sekretarza ZG OSPSBHP kol. Beaty Kaczmarek na adres sekretarz@ospsbhp.pl w terminie do dnia 15 listopada 2015 r. Jury, w skład którego wchodzą członkowie Zarządu Głównego OSPSBHP, dokona wyboru najlepszego hasła i poinformuje o tym zarządy oddziałów. Uroczyste wręczenie nagrody laureatowi Konkursu planowane jest podczas spotkania przedświątecznego w dniu 11 grudnia 2015 r. w Warszawie. Bardzo proszę o przekazanie stosownej informacji do wszystkich członków oddziałów.

Z poważaniem Elżbieta Bożejewicz

Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP